કાનૂની સલાહકાર 

કાનૂની સલાહકાર

વર્તમાન કાયદા અપૂર્ણ છે. અને આ નિવેદન મુશ્કેલ છે અસહમત છે. કમનસીબે, અમને બધા કોઈપણ સમયે એક રીતે અથવા અન્ય માં કરી શકો છો સાથે સંપર્કમાં આવે ફોજદારી કેસ તરીકે કામ કરવા માટે આ આરોપ, શંકા, સાક્ષીઓ અથવા ભોગ

 

તે નોંધવું જોઇએ કે આજે દરેક વ્યક્તિને અધિકાર આપવા માટે લાયક કાનૂની સહાય ફોજદારી વકીલ, અનુલક્ષીને તેમના સ્થિતિ માં ફોજદારી પ્રક્રિયા છે. વ્યાવસાયિકો પૂરી પાડે છે, જે આ સેવાઓ કહેવામાં આવે વકીલો છે. આ માટે કહે છે કે એક વ્યક્તિ અધિકાર છે પૂરી પાડવા માટે માત્ર ગુણવત્તા કાનૂની પ્રતિનિધિત્વ, અને એક મફત સેવા નથી.

 

કાયદો ઘણો હોય છે દિશાઓ, અનુક્રમે, અને વકીલો આવે અલગ પ્રોફાઇલ્સ છે. અલબત્ત, અપવાદ વિના, વકીલો એક ખાસ વોર્ડ અને ઉચ્ચ કાનૂની શિક્ષણ. પરંતુ માત્ર એક ફોજદારી વકીલ છે આ મૂલ્યવાન જ્ઞાન અને અનુભવ ના ક્ષેત્ર માં ન્યાયશાસ્ત્ર. આ માટેનું કારણ છે હકીકત એ છે કે આ નિષ્ણાત લગભગ દરેક દિવસ સાથે વ્યવહાર વાસ્તવિક સંજોગોમાં જરૂરી છે કે યોગ્ય કાનૂની સહાય.તે એકદમ કરી શકાતી નથી વિશે જણાવ્યું હતું કે, આ હિમાયત અન્ય વિસ્તારોમાં, ઉદાહરણ તરીકે, એક ટેકનિશિયન જેની પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલ છે કૌટુંબિક કાયદો છે.