કાનૂની સલાહ 

કાનૂની સલાહ

 

તરીકે કાનૂની દવા સમસ્યા કામ કરતા લોકો વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં. ત્યારે તેમને સારવાર અથવા દબાવવા પીડા છે. જ્યારે મજા હોય છે. જ્યારે પીડાતા વ્યસન છે. અથવા રહેમિયત તરફ આ વેદના તેમના પ્રેમભર્યા રાશિઓ પર સોય. જ્યારે તમે વિચાર મદદ ક્લિનિક ખાતે. અથવા ચિત્રણ કેનાબીસ, પાંદડા પર.

 

અને એ પણ ત્યારે તેઓ ચેક કરવા માટે મૂકી ફ્લોર પર એક નાઇટ ક્લબમાં, માટે મોકલવામાં પરીક્ષા લેવામાં માંથી બહાર ખિસ્સામાંથી વાવેતર એક પેકેટ સફેદ પાવડર, પર મૂકવામાં ટ્રાયલ, નકારી તબીબી સારવાર, વંચિત પેરેંટલ અધિકારો, તમારી નોકરી ગુમાવી છે.

 

લોકો જોઈ લો, અથવા અંધેર છે. ભોગ ખામીયુક્ત કાયદા અથવા તેમના વિકૃત ઉપયોગ કરે છે.

 

આ વેબસાઇટ તરીકે જોવામાં આવે છે એક લાઇન આઇટમ માનવ અધિકાર સહાય. અમારા કાર્ય કરવા માટે સલાહ આપી, શીખવવા માટે સુરક્ષા ટેકનોલોજી, સૂચવે છે કે આ યોગ્ય પગલું છે કેવી રીતે બતાવવા માટે કાયદો કામ કરી શકે છે, આકારણી કરવા માટે શક્યતા છે. અમે અધિકારોને રક્ષણ, સ્વતંત્રતાઓનું અને કાયદેસર રસ દરેક વ્યક્તિ દ્વારા સંચાલિત, બંધારણ, સિદ્ધાંતો અને ધોરણો આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો છે.