ફોજદારી વકીલ કેસફોજદારી વકીલ બિઝનેસ

 

 

ત્યારે શું કરવું ફોજદારી કેસ.

 

ફોજદારી કેસ છે, અને માત્ર દેખાવ માટે રસ તમારી વ્યક્તિ અથવા કુટુંબ સભ્ય સાથે કાયદાના અમલીકરણ ઘણીવાર તરફ દોરી જાય છે, તણાવ અને રાતો છે. પરંતુ આ પરિસ્થિતિ માં તમે ન જોઈએ નિરાશા અને આપી છે, પરંતુ તેના બદલે તાત્કાલિક લેવા તમામ રક્ષણ માટે પગલાં આ ક્રિમિનલ કેસ છે.

 

પ્રથમ અને અગ્રણી, અમને સંપર્ક માટે એક કાનૂની સલાહ પર તમારા ક્રિમિનલ કેસ છે. તો એક ગંભીર પ્રશ્ન છે કે, આ કરાર સાથે એક વકીલ તાત્કાલિક જરૂર તારણ પર આ તબક્કામાં પ્રારંભ ફોજદારી કાર્યવાહી.

 

ફોજદારી વકીલ મુસાફરી કરશે વિભાગ આંતરિક બાબતોના (અથવા શરીરના અન્ય) દોરી જાય છે, જે એક ફોજદારી તપાસ, અને પ્રાપ્ત થશે બધા જરૂરી માહિતી.

 

સાથે મળીને અમે વિકાસ કાનૂની સ્થિતિ અને સ્થાપિત તેના આધારે એક સંરક્ષણ એક ક્રિમિનલ કેસ છે. પણ અમે વિશે તમને જણાવશે ક્રમ પ્રારંભ ફોજદારી કાર્યવાહી સંબંધમાં તમારી પરિસ્થિતિ, આ પ્રક્રિયા કરવા માટે જિજ્ઞાસુ ક્રિયાઓ, તાત્કાલિક ક્રિયા તમારા ભાગ પર અને તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપશે.

 

હોવું જ જોઈએ તરત જ ભાડા નથી, વસ્તુઓ પ્રવાહોને આશા છે કે બધું હશે નિર્ણય તમારી તરફેણમાં છે. વિશે ભૂલી નથી પોલીસ આંકડા અને»શેરડી સિસ્ટમ,»જે હેઠળ તપાસનીશ (તપાસનીસ) ક્યારેય છે માટે તક ચૂકી અન્ય ક્રિમિનલ કેસ છે.