ભાડા એપાર્ટમેન્ટ કાગળ ચેકલિસ્ટ: આ દસ્તાવેજો તમને જરૂર છેતેથી, તમે એક એપાર્ટમેન્ટમાં મળી છે કે તમે પ્રેમ કરશો, અને હવે તમે તૈયાર છો માટે લાગુ પડે છે.

હવે ચાલો બિઝનેસ માટે નીચે વિચાર. તે અતિ મહત્વનું છે માટે બધા જરૂરી કાગળ પાકા સમય આગળ છે કે જેથી આ એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા સરળતાથી ચાલે છે. તૈયાર કરવામાં આવી રહી સાથે યોગ્ય કાગળ ઘણી વખત વચ્ચેનો તફાવત બનાવે ઉતરાણ એપાર્ટમેન્ટ અને મેળવવામાં બહાર હરાવ્યું દ્વારા એક હરીફ છે. અનુસરો આ ભાડા એપાર્ટમેન્ટ કાગળ ચેકલિસ્ટ માટે મદદ કરવા માટે તમે ખાતરી મળશે મંજૂર છે. આ ક્રેડિટ ચેક ફી સામાન્ય રીતે બિન-રિફંડપાત્ર છે કે શું તમારી અરજી મંજૂર અથવા નકારી છે. જો કે, આ રકમ શકે છે તબદીલીપાત્ર બીજા એપાર્ટમેન્ટમાં એપ્લિકેશન છે. પૂછો તમારી બ્રોકર, તો તમે કરી શકો છો ટ્રાન્સફર ફી છે. ઘણા જમીનદારો જરૂર ડિપોઝિટ લેવા માટે એક એપાર્ટમેન્ટમાં બજાર બંધ છે.

આ અલગ અલગ હોય છે થોડા સો ડોલર એક મહિના ભાડું છે

ખાતરી કરો કે તમે વિચાર એક રસીદ જ્યારે તમે આપો તમારા ડિપોઝિટ છે. જો તમે મંજૂર નથી એપાર્ટમેન્ટ માટે, તમે એક સંપૂર્ણ રિફંડ મળી શકે. જો તમે માટે મંજૂર કરવામાં આવે છે એપાર્ટમેન્ટ, આ ડિપોઝિટ સામાન્ય રીતે જાઓ તરફ તમારા પ્રથમ મહિને ભાડું અથવા તમારી સુરક્ષા ડિપોઝિટ છે. ખાતરી કરો કે તમે ખરેખર માંગો છો, આ સ્થળ તમે પહેલાં હાથ પર એક થાપણ, કારણ કે જો તમે મંજૂર કરવામાં આવે છે પરંતુ પછી પાછા બહાર, લાગે છે કે તમે વિચાર નથી, તમારી ડિપોઝિટ પાછા. જો તમે ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો એક બાંયધરી આપનાર અથવા કર્યા પર યોજના રૂમમેટ્સ, તેઓ માટે જરૂર પડશે પૂરી પાડે છે જ કાગળ. તો આ બાંયધરી આપનાર અથવા ખાતેદાર સ્વ રોજગારી છે, તેઓ મેળવવા માટે જરૂર પડશે એક પત્ર તેમના એકાઉન્ટન્ટ એમ કહીને તેમની આવક છે. આ માર્ગદર્શિકા પ્રમાણભૂત છે માટે સૌથી ભાડા, પરંતુ કેટલાક જમીનદારો જરૂર પડી શકે છે વધારાના દસ્તાવેજો, જેમ કે: જો તમે લાવવા પ્રમાણભૂત કાગળ સામે, તમે ઠીક પ્રયત્ન કરીશું તરીકે લાંબા સમય સુધી તમે તેમને વિચાર બાકીના સમયસર છે. કેટલાક જમીનદારો જરૂર કરતાં ઓછી છે તે ઉપર જણાવ્યું છે, પરંતુ તે વધુ સારી રીતે પ્રયત્ન કરવા પર તૈયાર કરતાં હેઠળ તૈયાર છે. કર્યા તમારા કાગળ હાથમાં પહેલાં તમારી એપાર્ટમેન્ટમાં શોધ કરશે સારી જોવા મળે છે ત્યારે આ બ્રોકર અથવા અસત્ય એજન્ટ છે, અને તે પણ શરૂ કરવા માટે એક મહાન સંબંધ સાથે તમારા ભવિષ્યના મકાનમાલિક