મફત કાનૂની સહાય ફોન 

મફત કાનૂની સહાય ફોન

ડી. શું છે ફાયદા મફત કાનૂની સલાહ છે. તમે જરૂર નથી માટે જવા માટે આ ઓફિસ એક વકીલ વકીલ, આ સમસ્યા હલ ઓનલાઇન અને આ જ ફોર્મ તમે સંમત પર આગામી પગલાંઓ છે. સલાહ કોઈપણ સમયે અને કોઈપણ જગ્યાએ છે. તમે વિચાર સલાહ અનુલક્ષીને તમારા સ્થાન, ખાલી લખીને એક ફોન નિષ્ણાત છે.ઇન્સ્ટન્ટ કાનૂની સહાય અને ભલામણ કોઇ પણ પરિસ્થિતિમાં. દરમિયાન પ્રારંભિક પરામર્શ, તમે કરવા માટે સક્ષમ હશે આકારણી વ્યાવસાયીકરણ અને યોગ્યતા વકીલ જે તમે અરજી કરી રહ્યા છે. તમે તૈયાર હશો માટે એક સંપૂર્ણ સમય નિમણૂક અને ભૂલી નથી જરૂરી દસ્તાવેજો, માટે જરૂરી છે કે જે વકીલ તમારી સમસ્યા હલ કરવા માટે છે.

જો માત્ર પરામર્શ ફોન દ્વારા, સ્કાયપે, ઇન્ટરનેટ માં કરે પરામર્શ અને એ હકીકત છે કે કારણે પત્રવ્યવહાર, કાઢી વાતચીત સમય માંગી હોઈ શકે છે અને ક્યારેક ગ્રાહક માત્ર સક્ષમ ન કરવા સમજાવવા અને નિદર્શન જાણવાની જરૂર છે બધું વકીલ ઉકેલવા માટે છે.

ફોન પર તમે સમજી શકો છો કે કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવા માટે તમારા કિસ્સામાં, આકારણી»અવકાશ સમસ્યા», પરંતુ ઉકેલવા માટે એક ચોક્કસ સમસ્યા છે, તમે જરૂર એક વ્યક્તિગત બેઠક છે, કે જે શક્ય છે અને વાટાઘાટ મૌખિક. ઇલેક્ટ્રોનિક પત્ર મેળવી શકો છો, સ્પષ્ટ અને વિગતવાર જવાબ છે. જો કે, તે સમય ઘણો લે છે અને પ્રયત્ન છે, કારણ કે તમે જરૂર સ્કેન કરવા માટે તમામ દસ્તાવેજો અને તૈયાર પત્ર કરશે, જે રૂપરેખા સમગ્ર બિંદુ નિષ્ણાત રેફરલ.