મફત પરામર્શ વકીલોમફત પરામર્શ

આજે, સૌથી વધુ સ્થાનિક મુદ્દો છે સમયસર અને સક્ષમ કાનૂની સહાય. લગભગ દરરોજ ત્યાં બનાવો જરૂર છે જ્યાં તમે સહાય જે એક વકીલ કરવા માટે સક્ષમ હશે નિપુણતાથી સલાહ અને ખાસ માટે, જેમ કે ત્યાં છે એક કાનૂની સલાહ સંપૂર્ણપણે મફત છે. કે સંમત કરવા માટે પૈસા ચૂકવવા માટે સલાહ આપે છે, જે વધુ વિકાસ જરૂરી નથી, ઓછામાં ઓછા અવિવેકી અને અતાર્કિક છે. મેળવવા માટે સલાહ પર»અર્થઘટન કેવી રીતે કાનૂની ધોરણો છે.»અથવા»શું છે માનવ અધિકારો છે.»નથી કંઈપણ ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે.આ કિસ્સામાં, સંપર્ક તમારા વકીલ માટે એક મફત સલાહ છે.

પરંતુ તે નફાકારક વકીલ મફત પરામર્શ. મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં, હા, કારણ કે ક્લાઈન્ટ પછી જરૂરી સહાય બનાવવામાં અધિકાર ઝુંબેશ છે. પરંતુ આ ક્રિયાઓ માટે ચૂકવણી કરવી જોઇએ.

મફત પરામર્શ વકીલો સહાય પૂરી પાડે નીચેની બાબતો:

એ દસ્તાવેજો, તેમના ગ્રાહકો વતી શરૂ થાય છે હાથ ધરવા માટે ઔપચારિક એક્સચેન્જ ઓફ અક્ષરો;

હિતમાં પ્રતિનિધિત્વ કોર્ટમાં અનુલક્ષીને તબક્કામાં પ્રક્રિયા;

તેમને નિભાવી લે છે, દ્વારા મધ્યસ્થી દરમિયાન વ્યવહારો;

કરે અપીલ સામે નિર્ણયો અને ચુકાદાઓ ન્યાયમૂર્તિઓ.