રશિયન નાગરિકતા: આ શરતો અને પ્રક્રિયા મેળવવા માટેઘણા વિદેશીઓ વિશે વિચારો મેળવવા શક્યતા રશિયન નાગરિકતા છે. નિયમિત આ પ્રક્રિયા રજૂ અનેક ફેરફારો ધ્યાનમાં રાખીને સરળ પ્રક્રિયા છે. કેટલાક લોકો અસમર્થ છે ઉપયોગ કરવા માટે એક સરળ પ્રક્રિયા હસ્તગત નાગરિકતા, પરંતુ તેઓ સંતોષવા જ જોઈએ ચોક્કસ જરૂરિયાતો અને શરતો. તમે કેવી રીતે સમજવા જોઈએ અને જ્યાં લાગુ પડે છે, શું દસ્તાવેજો છે બચાવી છે અને શું ખરેખર જરૂરી નાગરિકતા છે. દરેક વિદેશી મેળવી જે નાગરિકતા રશિયન ફેડરેશન, પર આધાર રાખે છે શકે વિવિધ ક્ષમતાઓ છે. આ નીચેની સમાવેશ: ઘણા છે અને વર્તમાન કાર્યક્રમો માટે પરવાનગી આપે છે કે મેળવવા રશિયન નાગરિકતા સાથે ન્યૂનતમ પ્રયત્ન છે, પરંતુ તે વિદેશીઓ જ જોઈએ ચોક્કસ જરૂરિયાતો પૂરી. દરેક વિદેશી છે કે ખબર હોવી જોઇએ મેળવવા માટે નાગરિકત્વ રશિયન ફેડરેશન તે શક્ય છે માત્ર અમુક ચોક્કસ શરતો હેઠળ. વગર સંભવિત કારણ તે અશક્ય ગણવામાં આવે છે. નાગરિકતા રશિયન ફેડરેશન થઇ શકે છે ઘણી રીતે પર આધાર રાખીને ઉપલબ્ધ મેદાન: ઇનકાર રશિયન નાગરિકત્વ પણ છે જ જોઈએ યોગ્ય રીતે જારી કરવામાં આવશે, જેના માટે તે જરૂરી છે સબમિટ કરવા માટે ખાસ કાર્યક્રમ માટે. આ માફી માત્ર સ્વૈચ્છિક છે, તેથી કોઈ રીતે દબાણ કરવા માટે નિષ્ફળ દબાણ કરવા માટે એક વ્યક્તિ માટે ત્યાગ નાગરિકતા છે. દરેક નાગરિક બીજા દેશમાં કરવા માટે તક નાગરિક બની ઓફ રશિયન ફેડરેશન કરે છે. આ અનુસરવામાં આવવી જોઈએ યોગ્ય કાર્યવાહી મેળવવા માટે રશિયન નાગરિકતા છે.

બધી ક્રિયાઓ માં કરવામાં જ જોઈએ વાસ્તવિક સમય. આમ, આ પ્રક્રિયા ખૂબ લાંબી છે, કારણ કે તારીખથી ફાઈલિંગ નાગરિકતા માટે પાસ કરવી જરૂરી નથી એક વર્ષ કરતાં ઓછા છે. રશિયન નાગરિકતા માટે જરૂરી તૈયારી અનેક દસ્તાવેજો અને કરવા ઘણા સતત ક્રિયાઓ છે. આ પ્રક્રિયા નાગરિકત્વ મેળવવા રશિયન ફેડરેશન ઓફ કરી શકાય પ્રમાણભૂત અનુસાર યોજના હેઠળ અથવા સરળ છે. સરળ મેળવવા રશિયન નાગરિકતા માત્ર પરવાનગી હેઠળ ખાસ કાર્યક્રમો છે.

આ સમાવેશ થાય છે પુનર્વસવાટ દેશબંધુઓ

આ શરતો હેઠળ, નોંધપાત્ર ઘટાડો જથ્થો કે જે સમય તમે ગાળવા પડશે નાગરિકતા માટે. પ્રમાણભૂત અનુસાર પ્રક્રિયા માટે જરૂરી અરજદાર રહેવા માટે રશિયા ઓછી નથી કરતાં પાંચ વર્ષ જૂના આ નિવાસી ઓફ રશિયન ફેડરેશન કરે છે. રશિયન નાગરિકતા બાળકો પણ આ પર આધારિત સિદ્ધાંત છે. વધુમાં, આ જરૂરીયાતો: દસ્તાવેજો મેળવવા માટે રશિયન નાગરિકતા તે લાગુ કરવા માટે જરૂરી છે માટે છ મહિના ના અંત સુધી આ સમયગાળા માન્યતા નિવાસ પરમિટ. જ્યારે આ પ્રક્રિયા કરી શકો છો સંપૂર્ણપણે અને પુખ્ત સક્ષમ વ્યક્તિ છે. બાળકો માટે આ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવે છે, માતા-પિતા કે વાલીઓ. આ પ્રક્રિયા જ ઉપલબ્ધ છે જે લોકો માટે જરૂરિયાતો ફિટ આ કાર્યક્રમ પુનર્વસવાટ દેશબંધુઓ અથવા અન્ય કાર્યક્રમો છે. તેમને માટે, નોંધપાત્ર રીતે સરળ મેળવવા રશિયન નાગરિકતા છે. આ પ્રક્રિયા ખૂબ સમય લાગી નથી અને નથી જરૂર તૈયારી અનેક કાગળો. ઉપયોગ કરવા માટે આ સરળ પ્રક્રિયા કરી શકે, માત્ર ચોક્કસ વર્ગોમાં ના અરજદારો છે. આ સમાવેશ થાય છે સાથે વિદેશીઓ સંદર્ભે શરતો: કેમ તે નક્કી કરવા એક ખાસ વિદેશી વાપરવા માટે ત્વરિત પ્રક્રિયા છે, તે આગ્રહણીય છે સાથે સંપર્ક કરવા માટે એક અનુભવી વકીલ છે. સામાન્ય રીતે ઇમિગ્રન્ટ્સ ના આણીકોર અરજી કરી શકો છો આ યોજના છે, કારણ કે રશિયન મૂળ બોલનારા. આ સ્થિતિ સોંપેલ પસાર કર્યા પછી આ કમિશન, તેમજ પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહી લેખિત સ્વરૂપ છે. વધુમાં, ઓફર જેમ કે તક માટે અન્ય વ્યક્તિઓ અમુક ચોક્કસ શરતો હેઠળ. આ અધિકાર મેળવવા માટે રશિયન નાગરિકતા હેઠળ સરળ પ્રક્રિયા ઉપલબ્ધ છે: બધા ઉપર વિદેશી વ્યક્તિઓ માટે તક હોય છે લાભ એક સરળ પ્રક્રિયા મેળવવામાં રશિયન નાગરિકતા છે. જો કે તે અશક્ય છે માટે વિદેશી વાપરવા માટે સરળ યોજના, તેમણે કરવા પડશે સળંગ પગલાંઓ પ્રમાણભૂત પ્રક્રિયા છે. દરેક સ્ટેજ તેના પોતાના ઘોંઘાટ છે, તેથી તે મહત્વનું છે માટે સારી રીતે સમજી નિયમો પ્રક્રિયા છે. વિદેશીઓ જ્યારે સરહદ પાર જ જોઈએ પાસે વિઝા કે પાસપોર્ટ છે. માંથી દેશોમાં નિવાસીઓ છે કે કસ્ટમ્સ યુનિયન સભ્યો માટે જરૂરી છે, એક આંતરિક પાસપોર્ટ છે. આગામી દિવસ તારીખથી દેશમાં આગમન, સ્થળાંતરીત જ જોઈએ નોટિસ આપી તેમના આગમન. જો તમે એક એપાર્ટમેન્ટમાં ભાડે અથવા રહે છે