શું કરે છે એક કાયદો પેઢી સલાહકાર નથી. અપંગતા કાયદો માર્કેટિંગએક કાયદો પેઢી સલાહકાર મૂલ્યવાન સલાહકાર બંને કાનૂની સલાહકાર અને વકીલો છે. કાનૂની સલાહકારો અને વકીલો ખૂબ જ સમાન ભૂમિકા છે. તે પણ દલીલ કરી હતી કે તેઓ ક્રોસ માં દરેક અન્ય ભૂમિકાઓ છે. બંને ડ્રો થશે સુધી કાનૂની દસ્તાવેજીકરણ અને બંને સંપૂર્ણ સંશોધન કરવું લાભ માટે તેમના ગ્રાહકો છે. જોકે, અમુક તફાવતો છે વચ્ચે એક કાનૂની સલાહકાર અને વકીલ છે. એક કાનૂની સલાહકાર સલાહ આપી શકે છે લોકો, વ્યવસાયો અથવા સંસ્થાઓ સાથે તેમના કાનૂની જવાબદારી અથવા સમસ્યાઓ છે. તેઓ પૂરી કાનૂની સલાહ દ્વારા સંપૂર્ણપણે તપાસ તમારા બાબતો છે. તેઓ ડ્રાફ્ટ ઉપર કાનૂની દસ્તાવેજો માટે જરૂરી છે કે વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા છે. એક કાનૂની સલાહકાર આપે છે, કોઈપણ સંબંધિત કાનૂની સલાહ માટે તેમના ગ્રાહકો અને ખાતરી કરે છે કે તેમના ગ્રાહકોને છે અધિકાર સાથે ઉભા લો. એક કાનૂની સલાહકાર હોઈ શકે કુશળતા એક ખાસ ક્ષેત્ર છે, જેમ કે કર અથવા રિયલ એસ્ટેટ. કારણે તેમના કૌશલ્ય અને નિપુણતા, કાનૂની સલાહકાર પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે એક કંપની ચાલુ આધાર પર છે. તેઓ તેની ખાતરી કરી શકો છો કે જે આ બોલ પર કોઈ કાનૂની ક્રિયાઓ મૂકવામાં આવે છે સામે કંપની અથવા સંસ્થા છે. તેઓ બનાવવા માટે જવાબદાર છે અને વિશ્લેષણ કાનૂની દસ્તાવેજો માટે તેમના ગ્રાહકો છે. તેઓ ખાતરી છે કે આ વેપાર અથવા સંસ્થા સાથે વાક્ય માં તમામ વર્તમાન કાયદા અને નિયમો છે. વકીલો પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને કોઈ રન નોંધાયો નહીં તેમના ગ્રાહકો સાથે કાનૂની કાર્યવાહી.

તેઓ પણ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તેમના ક્લાઈન્ટો દરમિયાન બિઝનેસ વ્યવસ્થા સમાવેશ થાય છે કે જે કાનૂની કાર્યવાહી. ભૂમિકા એક વકીલ છે મૂળભૂત રીતે પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે તેમના ક્લાઈન્ટ કોઈપણ અને તમામ કાનૂની બાબતો. વકીલો નથી માત્ર દેખાય કોર્ટ તેમના ગ્રાહકો સાથે છે, તેમ છતાં છે કે એક પાસું તેમની ભૂમિકા છે. ત્યાં ઘણો પાછળ દ્રશ્ય કામ થાય છે કે જે બધા સાથે આ કિસ્સાઓમાં કે એક વકીલ પર લઈ જાય છે. તેઓ માટે જવાબદાર છે સંચાર સાથે તેમના ગ્રાહકો છે. એક વકીલની ઓફિસ જવાબદાર છે બનાવવા માટે કાનૂની દસ્તાવેજો છે. એક વકીલ સંપૂર્ણપણે સંશોધનો તેમના બધા કિસ્સાઓમાં. તેઓ અભ્યાસ તેમના હાથ ધરવામાં સંશોધન અને તેને કેવી રીતે લાગુ પડે છે આ કેસ હાથ પર છે. તેઓ પછી રિલે તેમના તમામ ભેગા માહિતી માટે તેમના ગ્રાહકો છે. હા, એક વકીલ રજૂ કરે છે તેમના ક્લાઈન્ટો કોર્ટ અને કાનૂની છે, પરંતુ તેથી વધુ જાય કે આ કેસ પહેલાં દેખાય સામે જજ છે. તેઓ પ્રતિનિધિત્વ કરશે તમે અને તમે સલાહ આપી છે કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમ્યાન. તેઓ પણ ત્યાં જવાબ આપવા માટે કોઈપણ જટિલ પ્રશ્નો શકે છે કે જે હોય છે. એક વકીલ પણ કરી શકો ની ભૂમિકા પર લે છે એક કાનૂની સલાહકાર છે. અંતિમ વચ્ચે તફાવત એક કાનૂની સલાહકાર અને વકીલ છે કે જે કાનૂની સલાહકાર તરીકે કામ કરે છે એક સલાહકાર, જ્યારે વકીલ પણ કરી શકો છો તક આપે છે પ્રતિનિધિત્વ પહેલાં એક જજ છે. આ કાનૂની સલાહકાર છે તેની ખાતરી કરે છે તેમના ક્લાઈન્ટો અંદર અભિનય કાયદા છે. વકીલ કરે તરીકે આ સારી છે, પરંતુ તેઓ પણ કરી શકો છો એડવોકેટ તેમના ક્લાઈન્ટો માટે એક જજ પહેલાં. હોઈ શકે છે એક મૂલ્યવાન સલાહકાર બંને વકીલો અને કાનૂની સલાહકારો છે. તેઓ સલાહ કાયદો કંપનીઓ પર કારોબાર પ્રથાઓ અને તમામ બાબતો લગતી કાયદાની કચેરીઓ છે. તેઓ મૂલ્યવાન હોય છે, વકીલો, કાનૂની સલાહકારો અને દરેક સ્ટાફ સભ્ય એક કાયદો પેઢી.

કેવી રીતે આ શક્ય છે

શું કાયદો પેઢી સલાહકાર શું છે? એક કાયદો પેઢી સલાહકાર સહાય અને સલાહ આપે છે કાનૂની કંપનીઓ સાથે તેમના અભ્યાસ છે. તેઓ લેવા સમગ્ર બિઝનેસ ધ્યાનમાં નથી, માત્ર વકીલની પાસું છે. તેઓ મદદ તમામ પ્રયાસો માંથી ફ્રન્ટ ઓફિસ માટે એકાઉન્ટિંગ અને ક્લાઈન્ટ ઇન્ટેક કેસ મેનેજમેન્ટ. તમારા સમગ્ર કાયદો ઓફિસ બિઝનેસ લાભ થશે કાયદો પેઢી સલાહકાર છે. દરેક વકીલ અથવા કાનૂની સલાહકાર જરૂર છે એક સારા બિઝનેસ યોજના. એક કાયદો પેઢી સલાહકાર મદદ કરશે વકીલો બનાવવા માટે સૌથી વધુ અસરકારક બિઝનેસ યોજના માટે તેમના કાયદો પેઢી. તેઓ પાસે જ્ઞાન અને કુશળતા મદદ કરવા માટે જરૂરિયાતો મૂલ્યાંકન કાયદો ઓફિસ છે. ઓફિસ અને દરેકને તે એક નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે એક કાયદો પેઢી. એક કાયદો પેઢી સંપર્ક કરી શકો છો લાભ દરેક સ્ટાફ સભ્ય દરેક ભૂમિકા માં તમારા કાયદો ઓફિસ છે. તેઓ શીખવે કરશે તમારા સ્ટાફ સભ્યો સમાવેશ કરવા માટે પ્રયાસો લાભ થશે કે ના ઇનટેક માહિતી છે. તેઓ અમલમાં આવશે લાભદાયી ઓફિસ પ્રક્રિયા કરશે કે જે વ્યૂહરચના અસર તમારા બિઝનેસ હકારાત્મક રીતે. એક કાયદો પેઢી સલાહકાર વિચાર કરશે ખબર તમે અને તમારા કાયદો પેઢી અને વિશ્લેષણ પહેલાં તમારા વેપાર કરવા માટે કાયદો પેઢી બિઝનેસ સલાહ આપવી. તેઓ સુધારવા મદદ કરશે તમારી ક્લાઈન્ટ ઇન્ટેક વ્યૂહરચના છે. તેઓ પણ સલાહ આપી રહ્યાં છો, તમારા કેસ પર વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓ છે. તેઓ તમને મદદ કરશે અમલ કરવા માટે મજબૂત ક્લાઈન્ટ સંચાર વ્યૂહરચના છે. તો એક વકીલ છે તેને કેવી રીતે કરી હતી દ્વારા એક કિસ્સામાં અથવા એક બાબત માં એક કિસ્સામાં, કાયદો પેઢી સલાહકાર મદદ કરી શકે છે.

તેઓ અનુભવ હોય છે કે જે ચોક્કસ વિસ્તાર છે

તેમના અનુભવ કાનૂની ઉદ્યોગ કરશે મોટા પ્રમાણમાં લાભ કાયદો પેઢી અને તેના ક્લાઈન્ટો એક કાયદો પેઢી કન્સલ્ટન્ટ અનુભવ વર્ષો માંથી ખેંચવાનો ત્યારે સલાહ કાયદો કંપનીઓ. તેઓ મદદ કરશે અમલ મહત્વપૂર્ણ અને લાભદાયી કાર્યવાહી દરમ્યાન સમગ્ર ઓફિસ છે. આ વિકાસ કરવામાં મદદ કરવા માટે વ્યૂહાત્મક આયોજન લાભ કાયદો પેઢી બિઝનેસ વ્યવહાર છે. ડિજિટલ કાયદો માર્કેટિંગ પૂરી પાડે છે, ખર્ચ અસરકારક માર્કેટિંગ યોજના ઉપયોગ સાથે ટીવી જાહેરાત, એસઇઓ અને ફરી માર્કેટિંગ કાર્યક્રમ જાહેરાત ખરીદી સેવાઓ